Medicină de Familie

Medicul de familie este cel mai bun prieten al sănătății tale. Alături de tine în orice etapă a vieții, medicul de familie îți cunoaște cel mai bine istoricul medical, evoluția analizelor, tipurile de reacții și este în măsură să îți facă recomandări, să monitorizeze tratamentele și starea de sănătate, funcționând ca ghid personal în sistemul medical.

Serviciile DoctorTop pentru medicină de familie: 

 • consultații gratuite 

 • analize medicale gratuite

 • interpretarea rezultatelor analizelor 

 • monitorizarea stării de sănătate

Programările în vederea înscrierii pe listele medicilor de familie din cadrul clinicii DoctorTop se fac doar telefonic, în timpul programului de lucru.

med_familie

DoctorTop facilitează accesul celor înscriși la testări rapide (15 minute) în cadrul clinicii, cu timpi de așteptare reduși, fără deplasări suplimentare, cu interpretare de specialitate.

Ai astfel de câștigat: începi tratamentul în aceeași zi (în majoritatea cazurilor, printre care infecții cu virus gripal, infecții streptococice și alte infecții virale sau bacteriene comune), te ferești de expuneri suplimentare inutile, totul se petrece la clinica DoctorTop, în sectorul 4, București.

Din primul an de viață, până la bătrânețe, medicul de familie este cel mai bun prieten al sănătății tale.  

Calitatea vieții crește considerabil atunci când ești înscris la un medic de familie dedicat, informat și responsabil. Orice medic de familie DoctorTop dezvoltă cu fiecare persoană înscrisă în grija sa o relație de lungă durată. Ne bazăm pe respect, deschidere și încredere.  

Printre recomandările noastre de bază: 

 • Înscrie-te la un medic de familie cu care să interacționezi ușor atât din punctul de vedere al disponibilității, cât și al valorilor umane împărtășite; 
 • Utilizează pachetele de prevenție anuală – screening-ul anual complet asigură identificarea afecțiunilor medicale în fază incipientă, atunci când pot fi ameliorate cu succes în cele mai multe cazuri;
 • Fii relaxat în relația cu medicul tău de familie și spune-i tot ce ți se pare că ar putea fi relevant.

Servicii medicale de bază, definite și explicate clar, tratate eficient cu ajutorul medicilor de familie DoctorTop.   

Medicul tău de familie păstrează organizat și actualizat toate informațiile legate de sănătatea ta. Prin intermediul său ai acces la istoricul tău medical complet și la o perspectivă de ansamblu asupra stării tale de sănătate. 

Servicii DoctorTop pentru medicină de familie: 
 • consultații gratuite anamneza si examen clinic
 • analize medicale gratuite
 • interpretarea rezultatelor analizelor
 • monitorizarea stării de sănătate
 • diagnostic
 • tratament adecvat și măsuri igieno-dietetice specifice
 • urmărirea și dezvoltarea fizică și psihomotorie a copilului prin examene de bilanț
 • vaccinări adulți și copii
 • monitorizarea gravidelor
 • servicii de promovare a sănătății; educație sanitară; asistența familiei;
 • supravegherea și evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentației și depistare de boli cu potențial endemoepidemic;
 • controlul și combaterea factorilor de risc în funcție de particularitățile individuale – consultații preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic
 • teste rapide pentru: virus gripal, streptococ beta hemolitic grup A, proteina C reactivă, hemogramă completă, TSH, 25 OH Vitamina D, infecții urinare, hemoglobină glicozilată.
Documente eliberate de medicul de familie: 
 • Concediu medical; 
 • Bilete de trimitere; 
 • Prescripții medicale; 
 • Documente medicale eliberate pentru copii solicitate la intrarea în colectivitate; 
 • Scutiri medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri; 
 • Acte medicale necesare copiilor aflați în plasament din cadrul sistemului de asistentă socială și protecția copilului; 
 • Certificat medical constatator al decesului, cu excepția situațiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală. 
Avantajele înscrierii la medicul de familie DoctorTop 
 •  Reducere 25% ecografie abdomen și pelvis 
 •  Screening anual complet 
 •  Testări rapide în clinică (POCT-Point Of Care Treatment) 
 • Electrocardiogramă (EKG) cu interpretare → serviciu gratuit interpretat de medic cardiolog la înscrierea la medicul de familie
prietenii sănătății tale

Doctor Puescu Andreia Narcisa

Doctor Puescu Andreia Narcisa urmăreste abordarea integrală a pacientului, cu toate problemele sale și asigurarea accesului la asistență medicală, indiferent de vârstă sau particularități individuale. Cu această direcție a înființat Dr. Puescu Andreia Narcisa primul său cabinet de medicină de familie în 2009, care a evoluat în 2013 în Centrul Medical Tineretului și în 2019 în DoctorTop, clinica medicala care aduce împreună întreaga noastră echipă de specialiști. 

PROGRAM

Luni, Miercuri // 14.00 – 19.00
Marți, Joi, Vineri // 7.00 – 12.00

Doctor Grosu Roxana Cristina

Doctor Grosu Roxana Cristina s-a alăturat Doctor Top în 2017, ca medic de familie. Dorința de a își ajuta pacienții și de a fi mereu alături de ei atunci când au nevoie a adus-o în echipa noastră tânără și dedicată.  Cu peste 6 ani de experiență medicală, practica medicală a Dr GROSU ROXANA CRISTINA urmează filozofia expusă de părintele medicinii,  Hipocrate: „Atât cât mă ajută forțele și rațiunea, prescripțiile mele să fie făcute numai spre folosul și buna stare a bolnavilor„.

PROGRAM

Luni, Miercuri // 7.00 – 12.00
Marți, Joi, Vineri // 14.00 – 19.00

Dr. Grosu Roxana Cristina
Medicul de familie supraveghează evoluția bolilor pacienților săi, asigură continuitatea terapiei, monitorizarea complicațiilor și oferă suport pacientului privind auto-îngrijirea.
Prin intermediul consultațiilor, al screeningului constant și ajustarea terapiei până la obținerea răspunsului terapeutic preconizat, medicul de familie este cel mai bun prieten al sănătății sale.
Înscrie-te la medic de familie în sector 4 DoctorTop. Găsești aici toate informațiile necesare .
Obiectivul principal al medicului de familie este prevenirea bolilor și tratarea acestora de la primele simptome. 

Servicii medicale preventive și profilactice oferite de medicul tău de familie:

 • Consultații preventive pentru copii, privind creșterea și dezvoltarea, starea de nutriție și practicile nutriționale, depistarea și intervenția medicală atunci când este cazul; 
 • Consultații în vederea monitorizării evoluției sarcinii și lăuziei; 
 • Consultații preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic care se acordă la cabinetul medicului de familie în mod activ adulților fără semne de boală; 
 • Consultații pentru acordarea serviciilor de planificare familială.

Acte necesare înscriere la medicul de familie:

 • Carte de Identitate / Buletin de Identitate
 • Cerere tip (se completează la cabinet)
 • Dovada că pacientul este asigurat. Aceasta constă în:
  – pentru salariați – adeverință de salariat în care să se precizeze că atât angajatul cât și angajatorul sunt la zi cu plata contribuției la sănătate
  – pentru pensionari – talon de pensie
  – pentru persoanele aflate în șomaj – adeverință de șomer
  – pentru liber-profesioniști (Persoane Fizice Autorizate) – adeverință care atestă plata la zi a contribuției la sănătate
  – pentru elevi sau studenți – adeverință de elev sau student
  – pentru persoanele care primesc ajutor social – adeverință de la Primărie
  – pentru veterani – carnet de veteran de război
  – pentru persoanele cu handicap – copie după decizia de încadrare în gradul de handicap

În cazul înscrierii inițiale la un medic de familie, trebuie depusă o declarație pe propria răspundere din care să rezulte faptul că solicitantul nu este înscris la alt medic de familie.

Acte necesare pentru nou-născuți, sugari, copii mici și preșcolari:

 • certificat de naștere
  acte de identitate părinte / reprezentant legal
 • cerere semnată de părinte / reprezentant legal

Pentru co-asigurați (soț / soție – care nu au un loc de muncă), actele necesare înscrierii sunt următoarele :

 • dovada de plătitor de contribuție C.A.S. a asiguratului – adeverință de salariat din care să rezulte ca s-au plătit contribuțiile către Casa de Asigurări, respectiv chitanță la zi de la C.A.S.M.B. în cazul Persoanelor Fizice Autorizate
  copie după Carte de Identitate / Buletin de Identitate, respectiv după permisul de ședere pentru cetățenii străini care lucrează în România
  copie după certificatul de căsătorie
  declarație pe propria răspundere ca persoana coasigurată nu este înscrisă la alt medic de familie

Schimbarea medicului de familie se poate face doar după cel puțin 6 luni de la ultima înscriere.
Pentru schimbarea medicului de familie, va trebui să obțineți acceptul noului medic la care vă veți prezenta cu actele necesare înscrierii. De asemenea, va trebui sa-i comunicați acestuia numele fostului medic la care ați fost înscris. Noul medic va trebui să transmită casei de asigurări și fostului medic faptul că v-a preluat în evidența sa.